Librarie si anticariat on-line

Archive for ianuarie, 2015

VITICULTURA de LIVIU CORIOLAN DEJEU

VITICULTURA de LIVIU CORIOLAN DEJEU

Puteti achizitiona aceasta carte de la CARTI REGALE

Telefon: 0746.407.499, 0724.942.514

www.cartiregale.ro

Autor(i):  Liviu Coriolan Dejeu

Editura: Ceres

Anul apariţiei: 2010

Pagini: 480 (17 x 24cm)

Preţ: 44,69 Lei

 

DESCRIERE:

Viticultura reprezintă un sector important al agriculturii României, prin suprafaţa mare pe care o ocupă (192 334 ha la nivelul anului 2008) şi prin gradul mare de intensivitate.

Ea necesită un consum mare de forţă de muncă la hectar, cheltuieli sporite de înfiinţare şi întreţinere, un hectar de vie echivalând cu aproximativ 7 ha culturi agricole. De asemenea, valoarea producţiei la hectar este, în cazul viţei-de-vie, de 6-8 ori mai mare comparativ cu cea a principalelor culturi agricole.

Viţa-de-vie valorifică mai eficient terenuri slab productive pentru alte culturi, cum sunt cele în pantă, erodate, cu fertilitate scăzută, improprii culturilor cerealiere, precum şi nisipurile supuse eroziunii eoliene. Viţa-de-vie valorifică economic şi estetic terenurile din grădinile de lângă casă, unde, prin cultivarea unui sortiment adecvat de soiuri cu coacere eşalonată se poate asigura un conveier în gospodărie.

Suprafaţa însemnată a plantaţiilor viticole, cantitatea apreciabilă de struguri care se recoltează şi se prelucrează anual, absoarbe o parte a populaţiei care lucrează la aplicarea tehnologiilor în plantaţii, în industria vinicolă sau în activităţi conexe (transporturi, comerţ, construcţia de maşini, industria chimică, ambalaje etc). Se apreciază astăzi că un milion de oameni din ţara noastră au ca principală ocupaţie viticultura şi vinificaţia.

Strugurii şi vinul constituie importante produse de schimb în comerţul internaţional, aducând importante profituri.

Importanţa viticulturii rezultă şi din valoarea produselor vitivinicole în alimentaţie, ele având şi acţiune profilactică, terapeutică şi tonifiantă.

Valoarea alimentară a strugurilor se datorează componentelor chimice ale acestora şi formelor uşor accesibile organismului omenesc, la care se adaugă calităţile gustative care fac ca ei să fie savuraţi cu plăcere.

Cuprinsul cărţii: „Viticultură“

 • NOŢIUNI INTRODUCTIVE
  • Istoricul dezvoltării viticulturii
  • Însemnătatea economică a culturii viţei-de-vie
  • Situaţia viticulturii pe plan mondial
  • Patrimoniul viticol naţional
 • Sistematica genului Vitis
 • Morfologia şi anatomia viţei-de-vie
  • Rădăcina
  • Tulpina
  • Mugurii
  • Frunza
  • Cârceii
  • Inflorescenţele
  • Floarea
  • Strugurii
  • Sămânţa
 • Particularităţi fiziologice ale viţei-de-vie
  • Fotosinteza
  • Fotorespiraţia
  • Respiraţia
  • Transpiraţia
  • Rolul hormonilor endogeni în procesele de creştere şi rodire
  • Alimentarea cu apă
  • Nutriţia minerală
  • Rezistenţa la ger
  • Rezistenţa viţei-de-vie la factorii poluanţi din atmosferă
 • Ciclul biologic al viţei-de-vie
  • Ciclul ontogenetic (de viaţă)
  • Ciclul biologic anual
   • Fenofazele creşterii (ciclul vegetativ)
    • Plânsul
    • Dezmuguritul
    • Creşterea lăstarilor
    • Maturarea lăstarilor
    • Căderea frunzelor
    • Repausul mugurilor
   • Fenofazele fructificării (ciclul reproductiv)
    • Diferenţierea mugurilor şi formarea florilor
    • Înfloritul
    • Creşterea boabelor
    • Maturarea boabelor
 • Ecologia viţei-de-vie
  • Influenţa factorilor climatici
  • Influenţa factorilor edafici
  • Influenţa factorilor orografici
  • Influenţa factorilor secundari de biotop
  • Zonarea vitivinicolă
 • Producerea materialului săditor viticol
  • Biologia înmulţirii viţei-de-vie
   • Înmulţirea viţei-de-vie prin seminţe
   • Înmulţirea vegetativă a viţei-de-vie
    • Înmulţirea prin butaşi
    • Înmulţirea prin marcotaj
    • Înmulţirea prin altoire
    • Microînmulţirea „in vitro“
  • Pepiniera viticolă
  • Tehnologia producerii coardelor portaltoi
   • Înfiinţarea plantaţiilor de portaltoi
   • Lucrări de întreţinere aplicate viţelor portaltoi în primii ani
   • Lucrări aplicate în plantaţiile de portaltoi aflate în producţie
  • Tehnologia producerii coardelor altoi
  • Tehnologia producerii viţelor altoite
   • Obţinerea butaşilor altoiţi
   • Cultura viţelor altoite în şcoala de viţe
   • Cultura viţelor altoite în solarii, pe sol ameliorat
   • Producerea viţelor la ghivece nutritive
 • Înfiinţarea plantaţiilor de vii roditoare
  • Sisteme de cultură a viţei-de-vie
  • Tipuri de plantaţii viticole
  • Alegerea terenului pentru înfiinţarea plantaţiilor viticole
  • Proiectarea şi executarea lucrărilor hidroameliorative
  • Organizarea terenului
  • Amenajarea terenului
  • Pregătirea terenului în vederea plantării
   • Alegerea şi amplasarea portaltoilor şi a soiurilor de viţă roditoare
   • Alegerea portaltoilor
  • Alegerea şi amplasarea soiurilor roditoare
  • Stabilirea distanţelor de plantare
  • Plantarea viţei-de-vie
 • Lucrări agrofitotehnice aplicate în plantaţiile tinere de viţă roditoare
  • Lucrările de întreţinere din anul I de la plantare
  • Lucrările de întreţinere din anul al II-lea
  • Lucrările de întreţinere din anul al III-lea de la plantare
  • Folosirea culturilor intercalate de legume în plantaţiile tinere de vii
 • Agrotehnica aplicată în plantaţiile de viţă-de-vie intrate pe rod
  • Tăierea viţei-de-vie
   • Scopul tăierilor în uscat
   • Principiile teoretice care stau la baza tăierilor
   • Sistemele de tăiere, formele de conducere şi tipurile de tăiere practicate în viticultură
   • Clasificarea tăierilor în uscat
   • Tăierea de formare
   • Stabilirea încărcăturii de ochi lăsate la tăiere
   • Tăierea de rodire
   • Tăierea mecanizată a viţei-de-vie
   • Tăierea de regenerare
   • Tăierea hibrizilor direct producători şi a soiurilor „rezistente“
   • Tăierile aplicate în plantaţiile afectate de accidente climatice
   • Tăieri tradiţionale practicate în podgoriile României
   • Forme artistice de cultură a viţei-de-vie
   • Reguli de care se ţine seama la tăiere
   • Unelte folosite la tăiere
   • Scoaterea lemnului căzut la tăiere
  • Copcitul
  • Dirijarea coardelor de rod, palisarea tulpinilor şi a cordoanelor
  • Lucrări şi operaţii în verde
  • Lucrările solului în vii
  • Folosirea erbicidelor în plantaţiile viticole
  • Aplicarea îngrăşămintelor în plantaţiile viticole
  • Sisteme de întreţinere a solului în plantaţiile viticole
  • Irigarea plantaţiilor viticole
  • Combaterea bolilor şi dăunătorilor la viţa-de-vie
 • Recoltarea strugurilor.
 • Anexe
  • Lista soiurilor roditoare admise pentru producerea vinurilor cu denumire de origine controlată (DOC) în România
  • Erbicidele folosite în viticultură
  • Simptomele carenţelor de nutriţie la viţa-de-vie
 • Bibliografie

 

Cartea este in stare foarte buna, bine intretinuta, noua.

Ne gasiti si pe Facebook: www.facebook.com/carti.regale

Viticultura_ceres_dejeu

Reclame

VITICULTURA PRACTICA de LIVIU DEJEU

VITICULTURA PRACTICA de LIVIU DEJEU

Puteti achizitiona aceasta carte de la CARTI REGALE

Telefon: 0746.407.499, 0724.942.514

www.cartiregale.ro

Autor(i):  Liviu Dejeu

Editura: Ceres

Anul apariţiei: 2009

Pagini: 256 (17 x 23 cm)

Preţ: 38,15 Lei

 

DESCRIERE:

Cartea „Viticultura practică“ se adresează mai ales viticultorilor începători care nu posedă încă suficiente cunoştinţe în domeniu, dar care doresc să ştie cât mai multe despre cultura viţei-de-vie.

Cuprinsul cărţii: „Viticultura practică“

 • INTRODUCERE
 • ALCĂTUIREA VIŢEI-DE-VIE
  • Rădăcina
  • Tulpina
  • Mugurii
  • Lăstarii
  • Frunza
  • Cârceii
  • Inflorescenţele
  • Floarea
  • Strugurii şi boabele
 • VIAŢA VIŢEI-DE-VIE
  • Ciclul de viaţă (ontogenetic) al viţei-de-vie
  • Viaţa anuală a viţei-de-vie
 • RELAŢIILE VIŢEI-DE-VIE CU FACTORII DE MEDIU
  • Cerinţele viţei-de-vie faţă de factorii de mediu
  • Zonarea sistemelor de cultură a viţei-de-vie
 • ÎNFIINŢAREA VIILOR
  • Alegerea terenului
  • Pregătirea terenului în vederea plantării
  • Alegerea şi amplasarea soiurilor
  • Plantarea viţei-de-vie
 • LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE APLICATE ÎN PRIMII ANI DE LA PLANTARE
 • LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ÎN VIILE PE ROD
  • Tăierea viţei-de-vie
   • Sistemele de tăiere, formele de conducere şi tipurile de tăiere practicate în viticultură
   • Clasificarea tăierilor în uscat
   • Tăierea de formare
   • Stabilirea încărcăturii de ochi lăsate la tăiere
   • Tăierea de rodire
   • Tăierea de regenerare
   • Tăierea în uscat a hibrizilor direct producători şi a soiurilor „rezistente“
   • Tăierile aplicate în plantaţiile afectate de accidente climatice
   • Tăieri tradiţionale practicate în podgoriile României
   • Forme artistice de cultură a viţei-de-vie
   • Reguli de care se ţine seama la tăiere
   • Unelte folosite la tăiere
   • Scoaterea lemnului căzut la tăiere
  • Copcitul
  • Dirijarea coardelor de rod, palisarea tulpinilor şi a cordoanelor
  • Lucrări şi operaţii în verde
  • Lucrările solului în vii
  • Folosirea erbicidelor în vii
  • Aplicarea îngrăşămintelor în vii
  • Irigarea viilor
  • Combaterea bolilor şi dăunătorilor la viţa-de-vie
 • RECOLTAREA STRUGURILOR
 • PROTEJAREA VIŢEI-DE-VIE PESTE IARNĂ
 • ACTE NORMATIVE PRIVIND VITICULTURA
 • BIBLIOGRAFIE
 • Anexa 1a
 • Anexa 1b
 • Anexa 2
 • Anexa 3
 • Anexa 4
 • Anexa 5
 • Anexa 6
 • PLANŞE COLOR

 

Cartea este in stare foarte buna, bine intretinuta, noua.

Ne gasiti si pe Facebook: www.facebook.com/carti.regaleviticultura_practica

IN CAUTAREA DESTINULUI de NORA ROBERTS

IN CAUTAREA DESTINULUI de NORA ROBERTS

Puteti achizitiona aceasta carte de la CARTI REGALE

Telefon: 0746.407.499, 0724.942.514

www.cartiregale.ro

Autor(i):  Nora Roberts

Editura: Lider

Anul apariţiei: 2008

Pagini: 400 (12 x 19 cm)

Preţ: 26 Lei

 

DESCRIERE:

Cilla McGowan, nepoata divei Janet Hardy, renunta la ideea de a deveni a treia generatie de vedete Hardy si porneste intr-o aventura de redescoperire a trecutului, menita s-o ajute sa-si cladeasca viitorul. Cumpara casa din Virginia in care bunica ei, diva, isi pierduse viata in urma unei supradoze. Plonjand cu entuziasm in proiectul de restaurare a vechii case, aproape ca nu are timp sa-si observe vecinul – scriitorul Ford Sawer. Este hotarata sa nu cedeze farmecului acestui tip cu ochii verzi, dar nu se poate abtine de la mici fantezii, chiar daca viata linistita de familie nu pare sa fie scrisa in destinul ei.

In pod, Cilla gaseste bine ascunse niste scrisori nesemnate, care sugereaza ca Janet Hardy era insarcinata cand a murit, iar tatal era un localnic insurat. Misterul se adanceste cu o serie de atacuri violente si inspaimantatoare. Iar daca Cilla si Ford nu-si dau seama repede cine-i ataca si de ce, exista riscul sa-si piarda viata.

 

Cartea este in stare foarte buna, bine intretinuta, noua.

Ne gasiti si pe Facebook: www.facebook.com/carti.regale

IMG_0035

REGULA JOCULUI de BARBARA TAYLOR BRADFORD

REGULA JOCULUI de BARBARA TAYLOR BRADFORD

Puteti achizitiona aceasta carte de la CARTI REGALE

Telefon: 0746.407.499, 0724.942.514

www.cartiregale.ro

Autor(i):  Barbara Taylor Bradford

Editura: Lider

Anul apariţiei: 2010

Pagini: 336 (12 x 19 cm)

Preţ: 25 Lei

 

DESCRIERE:

Seductie. Pasiune. Intriga

Acestea sunt armele pe care mizeaza inca o data maestra genului, Barbara Taylor Bradford pentru a-l purta pe cititor intr-o lume a puterii stapanita de reguli infailibile.

Eleganta si frumoasa Annette Remmington este un reputat dealer de arta in Londra, atingand apogeul carierei sale prin vanzarea unui Rembrandt rar. Este momentul in care iubitorul sau sot, Marius Remmington, il contacteaza pe Jack Chalmers, ziarist faimos, sa o intervieveze in scopul redactarii unui reportaj despre Annette si licitatia de succes a Rembrandt-ului.

Cum ar fi putut banui el ca legatura dintre sotia sa si Jack va fi atat de puternica, scotand la lumina secrete scandaloase ce risca sa le distruga vietile tuturor?

 

Cartea este in stare foarte buna, bine intretinuta, noua.

Ne gasiti si pe Facebook: www.facebook.com/carti.regale

IMG_0013 - Copy

MEDICINA LEGALA de VALENTIN IFTENIE

MEDICINA LEGALA de VALENTIN IFTENIE

Puteti achizitiona aceasta carte de la CARTI REGALE

Telefon: 0746.407.499, 0724.942.514

www.cartiregale.ro

Autor(i):  Valentin Iftenie

Editura: Stiintelor Medicale

Anul apariţiei: 2006

Pagini: 356 (12 x 19 cm)

Preţ: 35 Lei

 

DESCRIERE:

Lucrarea tratează într-un mod original toate elementele medicinei legale întâlnite în activitatea practică. Astfel, lucrarea prezintă noţiuni de tanatologie medico-legală cu particularităţile autopsiei judiciare şi ale tanatopsihologiei, expertiza medico-legală traumatologică a persoanei cu explicarea criteriilor de evaluare a gravităţii leziunilor traumatice ce permit încadrarea juridică a faptei heteroagresive, expertiza medico-legală psihiatrică din perspectiva relaţiei discernământ-responsabilitate, expertiza medico-legală vizând amânarea sau întreruperea executării pedepsei în regim penitenciar pe motiv de boală etc. Nu au fost omise nici elementele referitoare la asfixiile mecanice, la împuşcare, unde se constată o interpretare interesantă a factorilor împuşcării, traumatismele de trafic rutier şi cele consecutive căderii, analizate prin prisma leziunilor traumatice primare, sistemice şi topografice.

Abordarea inedită a lucrării va atrage atenţia în principal studenţilor de la facultăţile de drept şi masteranzilor în ştiinţe juridice, însă noţiunile de medicină legală prezentate vor fi utile deopotrivă juriştilor practicieni, cât şi medicilor legişti. “Cu toţii vor beneficia de o lectură documentată, dar în acelaşi timp captivantă, fară divagaţii inutile, cu o înţeleaptă echilibrare a noţiunilor clasice şi actuale”. – a afirmat domnul prof. univ. dr. Valentin Panaitescu.

 

Cartea este in stare foarte buna, bine intretinuta, noua.

Ne gasiti si pe Facebook: www.facebook.com/carti.regale

IMG_0035 - Copy

ARTA PIERDUTA A VINDECARII de BERNARD LOWN

ARTA PIERDUTA A VINDECARII de BERNARD LOWN

Puteti achizitiona aceasta carte de la CARTI REGALE

Telefon: 0746.407.499, 0724.942.514

www.cartiregale.ro

Autor(i):  Bernard Lown

Editura: Stiintelor Medicale

Anul apariţiei: 2007

Pagini: 390 (12 x 19 cm)

Preţ: 33 Lei

 

DESCRIERE:

Scrisa de unul dintre cei mai mari cardiologi ai lumii, dr.Bernard Lown, Arta pieduta a vindecarii este o pledoarie pentru reîntoarcerea la esenta relatiei medic-pacient: grija si respectul pentru fiinta umana.

Având în spate patru decenii de practica în domeniul cardiologiei si bazându-se pe o vasta cunostere a literaturii si a istoriei medicale, autorul ne împartaseste zeci de istorisiri captivante din îndelungata sa cariera.

Sunt întâmplari despre viata si moarte, despre descoperiri revolutionare si regrete, despre lupta cu suferinta, despre forta de a învinge si, mai ales, despre puterea de a iubi.

Dupa cum explica dr.Lown, arta vindecarii nu înseamna sa abandonam spectaculoasele progrese ale stiintei moderne, ci încorporarea lor într-o abordare umana a îngrijirii medicale.

Accesibila tuturor categoriilor de cititori, cartea de fata, plina de întelepciune, este un semnal atât pentru medici cât si pentru pacienti ca a vindeca este o arta care trebuie regasita.

 

Cartea este in stare foarte buna, bine intretinuta, noua.

Ne gasiti si pe Facebook: www.facebook.com/carti.regale

IMG_0013

GHID DE CALATORIE – CROATIA

GHID DE CALATORIE – CROATIA

Puteti achizitiona aceasta carte de la CARTI REGALE

Telefon: 0746.407.499, 0724.942.514

www.cartiregale.ro

Autor(i):  De Agostini

Editura: Corint

Anul apariţiei: 2008

Pagini: 192 (13 x 19 cm)

Preţ: 19,90 Lei

 

DESCRIERE:

Destinate publicului larg, ghidurile de calatorie prezinta intr-o forma deosebit de atractiva cele mai cautate destinatii turistice europene. In circa 200 de pagini, textele concise, scrise cu umor, si ilustratiile policrome, de o exceptionala calitate grafica, vorbesc de la sine despre orase, monumente, magazine, hoteluri, bistrouri si parcuri, stimuland curiozitatea turistului atat pentru istoria locurilor, cat si pentru ceea ce reprezinta ele astazi.

Cele mai importante obiective de vizitat, cele mai luxoase sau cele mai ieftine magazine, mijloacele de transport cele mai accesibile, cele mai bune restaurante si hoteluri, toate le veti afla din ghidurile de calatorie spre destinatii de vis: Milano, Croatia si Neapole (coasta si insulele).

Cartea este in stare foarte buna, nefolosita, noua.

Ne gasiti si pe Facebook: www.facebook.com/carti.regale

IMG_0020 - Copy

Nor de etichete