Librarie si anticariat on-line

Archive for iunie, 2013

GIMNASTICA SI MASAJUL de OLGA TUDURI

GIMNASTICA SI MASAJUL de OLGA TUDURI

 

Puteti comanda aceasta carte de la CARTI REGALE

Telefon: 0746407499, 0724942514

Pret: 12 LEI

 

DESCRIERE:

 

234 PAGINI

EDITURA CERES, 1971

COLECTIA CALEIDOSCOP

Dimensiuni : 10 x 12cm

Imagine

Reclame

MARELE ARCAN SAU OCULTISMUL REVELAT de ELIPHAS LEVI

MARELE ARCAN SAU OCULTISMUL REVELAT de ELIPHAS LEVI

 

Puteti comanda aceasta carte de la CARTI REGALE

Telefon: 0746407499, 0724942514

Pret: 35 LEI

 

DESCRIERE:

EXTRAS DIN CARTE:

MISTERUL REGAL SAU ARTA DE A

SUPUNE PUTERILE

Capitolul întâi

MAGNETISMUL

Magneitismul este o forţă anatoagă celei a magnetului şi îl găsim răspândit în întreaga natură.

Caracterele lui sunt: atracţia,respingerea şi polarizarea echilibrată. Ştiinţa constată fenomenele magnetului astral şi ale magnetului mineral. Magnetul animal se manifestă zilnic prin fapte pe care ştiinţa le observă cu scepticism dar pe care nu il poate nega, cu toate că aşteaptă, şi pe drept cuvânt, pentru a le admite, să se încheie analiza printr-o sinteză incontestabilă.

Se ştie că magnetizarea produsă prin magnetismul arjimal determină un somn extraordinar, în timpul căruia sufletul celui magnetizat devine dependent de magnetizator cu particularitatea că persoana adormită pare să renunţe la viaţa sa proprie şi particulară pentru a exprima numai fenomene din viaţa universală. Ea reflectă gândurile altora, vede altfel decât eu ochii, e prezentă pretutindeni, fără a avea conştiinţa spaţiului, percepe formele mai bine decât culorile, suprimă sau confundă perioadele de timp, vorbeşte despre viitor ca despre trecut şi despre trecut ca şi cum ar fi viitorul, explică magnetizatorului propriile sale gânduri şi chiar cele mai secrete reproşuri ale conştiinţei acestuia; evocă persoane Ia care magnetîzatorul se gândeşte, le descrie cu exactitate, fără să le fi văzut vreodată, foloseşte limbajul ştiinţei cu savanţii şi pe cel al imaginaţiei cu poeţii, descoperă makdiile şi le ghiceşte remediile, dă adesea sfaturi înţelepte, suferă cu cel care suferă şi scoate uneori dinainte un ţipăt dureros, anunţând viitoarele necazuri.

Aceste fapte ciudate dar incontestabile ne obligă să conchidem ca există o viaţa comună pentru toate sufletele sau cel puţin un reflector comun al tuturor imaginilor şi af tuturor memoriilor în care ne putem vedea unii pe alţii, cum se întâmplă unei mulţimi care trece prin faţa unei oglinzi. Acest reflector este lumina odică a cavalerului de Reichenhach’, este lumina noastră astrală, marele agent al vieţii numit ad, ab şi mir de către evrei. Magnetismul dirijat de voinţa operatorului este Od; somnambulismul pasiv este Ob: Pythonisele din antichitate erau somnambulele îmbătate de lumina astrală pasivă. Această lumină, în cărţile noastre sacre se numeşte spiritul lui Python pentru că în mitologia greacă şarpele Python este imaginea ei alegorică.

Ea este reprezentată, de asemenea, în dubla sa acţiune de şarpele caducelului; şarpele din dreapta este Od, cei din stânga eslc Ob, iar la mijloc, în vârful bastonuïui hermètic, străluceşte globul de aur care il reprezintă pe Aür sau lumina echilibrată.

Od reprezintă viaţa liber dirijată, Ob reprezintă viaţa fatală. Iată de ce legislatorul ebraic zice: „Vai de cei care ghicesc prin Ob, căci ei evocă fatalitatea, ceea ce este un atentat împotriva Providenţei lui Dumnezeu şi împotriva libertăţii omului.”

Există, fireşte, o mare diferenţă între şarpele Python care se târăşteîn noroiul rămas în urma potopului şi pe care soarele îl străpunge cu săgeţile lui; există, spuneam, o mare diferenţă între acest şarpe şi cel care se încolăceşte în jurul bastonului lui Esculap, tot aşa cum şarpele ispititor din paradis diferă de şarpele de aramă care vindecă bolnavii în deşert. Aceşti doi şerpi opuşi reprezintă՝, într-adevăr, forţele contrare care  Hermes, despărţindu-i, îi împacă şi,într-un anumit fel,îi reuneşte; astfel, pentru ochii pătrunzători ai ştiinţei, arnîonia rezultă din analogia contrariilor

 

168 PAGINI

EDITURA AURELIA, 1994

Dimensiuni : 12 x 20 CM

 

 ImagineImagine

INALTA MAGIE. RITUALUL de ELIPHAS LEVI

INALTA MAGIE. RITUALUL de ELIPHAS LEVI

 

Puteti comanda aceasta carte de la CARTI REGALE

Telefon: 0746407499, 0724942514

Pret:25 LEI

 

DESCRIERE:

Eliphas Levi (Alphonse Louis Constant) (1810, Paris – 1875, Paris), eclesiast şi mag. Tatăl său este un simplu cizmar care lucrează în cartierul Saint-Germain-des-Pres; la 15 ani, intră la micul seminar Saint-Nicolas-du-Chardonneret. Urmează cursus-ul obişnuit de preoţie, studiind filozofia, ebraica şi teologia la marele seminar sulpician Issey-les-Moulineaux, precedându-1, ca itinerar, pe Renan. Ajuns diacon în 1835, i se încredinţează sarcina de catehist. Trăieşte o dragoste platonică cu una dintre foarte tinerele sale eleve, Adele Allenbach, în care vede materializarea Fecioarei, şi căreia îi consacră un cult de veneraţie, dacă nu chiar de adoraţie. Întrucât trebuie să acceadă la preoţie în 1836, directorul său spiritual îi pune o condiţie: să renunţe la acest cult. Dar abatele Constant preferă să renunţe la sacerdoţiu. Foarte pioasă, mama lui se sinucide din disperare, în timp ce el trebuie să-si câştige traiul. „Dumnezeu a răsplătit sinceritatea zelului meu, scrie el mai târziu, trimiţându-mi ceea ce evlavioşii fără indulgenţă ar numi «o ispită», iar eu numesc «o iniţiere în viaţă».”

     Fără avere, Constant îşi câştigă existenţa desenând portrete pentru o publicaţie lunară. Este o perioadă de mizerie atât morală, cât şi fizică. În curând o întâlneşte pe Flora Tristan, îi îmbrăţişează ideile socialiste şi feministe, face pentru ea o pasiune care se transformă într-o legătura zbuciumată. Flora Tristan îi oferă prilejul să întâlnească oameni ca Alphonse Esquiros, al cărui roman, Le Mage, îl va marca profund. O vreme se va da drept discipolul lui Ganeau, spune Mapah, care a fundat o religie, evadismul (după numele Evei şi al lui Adam), menită să restaureze androginul original. Nemulţumit, el reînnoadă legătura cu Biserica şi se retrage, în iulie 1839, la benedictinii din Solesme. Cum nu se înţelege cu superiorul, celebrul Dom Gueranger, care a făcut atât de mult pentru reabilitarea gregorianului, pleacă şi îşi câştigă existenţa ca maistru de internat la colegiul oratorian din Juilly (Seine-et-Mame). Acest sejur de un an îi va ajunge pentru a scrie La Bible de la liberte (1841). Lucrarea este interzisă şi autorul ei încarcerat pentru 11 luni la Sainte-Pelagie. Dar nu contează, el recidivează în acelaşi an, într-un spirit mistic (Swedenborg, pe care-l descoperă în închisoare) şi socialist (Lamennais), cu Doctrines religieuses et sociales şi cu Assomption de la femme. „La Solesme, va spune el, Spiridon al lui George Sand mi-a căzut, din întâmplare, în mână. Am avut aici şi răgazul de a studia doctrina vechilor gnostici, cea a Părinţilor Bisericii primitive, cărţile lui Cassian şi ale altor asceţi, în sfârşit, scrierile pioase ale misticilor şi mai ales cărţile admirabile şi încă ignorate ale doamnei Guyon.”

     Este chemat în faţa Curţii cu juri „pentru atac la proprietatea şi la morala publică şi religioasă”. Este condamnat la închisoare şi la o amendă considerabilă, pe care n-o va putea plăti. Abia eliberat din închisoare, publică o nouă lucrare, La Mere de Dieu (1842), care face să fuzioneze atât de intim dragostea divină şi dragostea profană, încât şefii ierarhiei catolice sunt emoţionaţi. În 1845, pentru ultima oară, încearcă să concilieze Biserica Catolică cu „filozofia modernă” în Le Livre des larmes (1845). Dar abatele Constant abandonează sutana şi îşi ia ca pseudonim traducerea ebraizantă a prenumelor sale (Alphonse Louis devenind Eliphas Levi). Din acest moment este un om celebru. Sau aproape; şi într-un domeniu care n-are nimic de-a face cu magia. „În această perioadă (pe care Paul Chacornac, viitorul său biograf şi editor, o situează în jurul anului 1845), Constant studiază intens toate scrierile care combat formele societăţii şi promit dispariţia inegalităţii condiţiilor.” Frecventează stânga republicană şi intră în legătură cu Pierre Leroux. În jurnalele de opoziţie apar pamfletele lui; este apreciată înflăcărarea sa de orator revoluţionar, e văzut pe baricade în zilele din februarie 1848; aici riscă de mai multe ori să fie împuşcat. Atunci îl întâlneşte – influenţă decisivă – pe straniul Hoëne Wronski, care îl iniţiază în kabală. Eliphas Levi scrie atunci, una după alta, Dogme et rituel de la haute magie (1856), Histoire de la magie (1860), La Clef des grands mysteres (1861), La Philosophie occulte (1862). Ca şi Les Elements de la kabbale en dix leçons, apărută în L’Initiation în 1891, majoritatea lucrărilor ulterioare nu vor cunoaşte, după cum a dorit, decât o ediţie postumă (Le Livre des splendeurs, 1894; Le Grand Arcane ou l’Occultisme devoile, 1896 etc.). În amurgul vieţii sale, atunci când putea reuni numeroşii discipoli, căci se bucura de o mare reputaţie, se mulţumeşte să predea, prin corespondenţă, iniţieri – este adevărat unor oameni înstăriţi din lumea bună, precum doamna Hanska, văduva lui Balzac, şi Yudith Gautier, fiica lui Theophile Gautier şi soţia lui Catulle Mendes.

     Eliphas Levi a operat mai ales o vastă sinteză a tradiţiilor oculte. „Ocultismul este frumos, spune el; el este nemuritor, el reprezintă natura şi legile ei, spiritul uman şi aspiraţiile lui, necunoscutul şi incertitudinile lui, pe care le surmontează o legitimă ipoteză.” El consideră ocultismul, a cărui denumire este, de altfel, un neologism pe care i-l datorăm, ca o filozofie ce combină trei ştiinţe: kabală sau „matematica gândirii umane”; magia, care este „cunoaşterea legilor secrete şi particulare ale naturii care produc forţe ascunse”, hermetismul – ”ştiinţa naturii ascunse în hieroglifele şi simbolurile lumii vechi”. Aportul său personal nu este însă deloc neglijabil în câteva puncte precise. El vede, de exemplu, în tarot figurile unui text sacru „atribuit lui Enoh, al şaptelea stăpân al lumii după Adam”. Cele douăzeci şi două de lame sau arcane majore corespund celor douăzeci şi două de litere ale alfabetului. Ele reprezintă „mai întâi cele treisprezece dogme, apoi cele nouă credinţe autorizate ale religiei ebraice”. El dă cheia lecturii lor: „Modul de a citi hieroglifele tarotului este de a le dispune fie în pătrat, fie în triunghi, plasând numerele pare în antagonism şi conciliindu-le pe cele impare.” Ca un bun kabalist, el speculează asupra numerelor: „Omul este patru în unu: spiritul şi sufletul, lumina şi corpul.” El vede în cifra 8 principiul concilierii contrariilor şi evocă „mediatorul universal, al cărui număr complet este 888, aşa cum cel al lui Anticrist este 666”.

 

240 PAGINI

EDITURA ANTET , 1996

Dimensiuni : 12 x 20 CM

 ImagineImagine

INALTA MAGIE. DOGMA de ELIPHAS LEVI

INALTA MAGIE. DOGMA de ELIPHAS LEVI

 

Puteti comanda aceasta carte de la CARTI REGALE

Telefon: 0746407499, 0724942514

Pret: 19.50 LEI

 

DESCRIERE:

Cheia universala a artelor magice este cheia tutror vechilor dogme religioase, cheia cabalei si a Bbibliei, clavicula lui Solomon.
Aceasta clavicula despre care s-a crezut multe veacuri ca ar fi pierduta noi am descoperit-o si am deschis cu ea mormintele vechii lumi, am facut mortii sa vorbeasca, am vazut in toata splendoarea lor momentele trecutului; am inteles enigmele tuturor sfincsilor si am patruns in toate sanctuarele.

 

216 PAGINI

EDITURA ANTET, 1996

Dimensiuni : 12 x 20 CM

 

 

 ImagineImagine

CHEI MAJORE SI PENTACLUL LUI SOLOMON de ELIPHAS LEVI

CHEI MAJORE SI PENTACLUL LUI SOLOMON de ELIPHAS LEVI

 

Puteti comanda aceasta carte de la CARTI REGALE

Telefon: 0746407499, 0724942514

Pret: 35 LEI

 

DESCRIERE:

CHEI MAJORE SI PENTACLUL LUI SOLOMON de ELIPHAS LEVI

DESPRE SPIRITE SI CONJURATII

 

96 PAGINI

EDITURA ANTET

Dimensiuni : 11 x 16 CM

 

 

 

 ImagineImagine

CHEIA MARILOR MISTERE de ELIPHAS LEVI

CHEIA MARILOR MISTERE de ELIPHAS LEVI

 

Puteti comanda aceasta carte de la CARTI REGALE

Telefon: 0746407499, 0724942514

Pret: 55 LEI

 

DESCRIERE:

CHEIA MARILOR MISTERE de ELIPHAS LEVI

DUPA ENOCH, ABRAHAM, HERMES TRISMEGITUL SI SOLOMON

 

312 PAGINI

EDITURA ANTET, 1994

Dimensiuni : 13 x 20 CM

 ImagineImagine

CHEIA MARILOR MISTERE de ELIPHAS LEVI

CHEIA MARILOR MISTERE de ELIPHAS LEVI

 

Puteti comanda aceasta carte de la CARTI REGALE

Telefon: 0746407499, 0724942514

Pret: 55 LEI

 

DESCRIERE:

CHEIA MARILOR MISTERE de ELIPHAS LEVI

DUPA ENOCH, ABRAHAM, HERMES TRISMEGITUL SI SOLOMON

 

312 PAGINI

EDITURA ANTET, 1994

Dimensiuni : 13 x 20 CM

 ImagineImagine

Nor de etichete